108 திவ்யதேச நாமாவளி தமிழில்


108 Divya desam Namavali in Tamil pdf


108 திவ்ய தேச நாமாவளிகள் என்றால் என்ன?/what is 108 Divya Desam Namavali?

108 திவ்யதேசங்கள் என்பவை பிரசித்தி பெற்ற வைணவ திருத்தலங்கள். ஆழ்வார்களால் பாடப்பெற்ற வைணவத் திருத்தலங்கள் 108 திவ்ய தேசங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. வட இந்தியாவில் ஒன்பது (9) தலங்களும் தென்னிந்தியாவில் 97 தளங்களும் அமைந்துள்ளன,மீதமுள்ள இரண்டு (2) திவ்ய தேசங்களும் விண்ணுலகில் இருப்பதாக நம்பப்படுகின்றன அவை திருப்பாற்கடல் ,திருவைகுண்டம் ஆகும். இந்த திருத்தலங்களை போற்றிப் பாடுவது 108 திவ்ய தேச நாமாவளிகள் எனப்படுகின்றன.

108 divya desam list in tamil pdf download

Download Now

108 Divya Desam is known for famous Vishnu temples, where Vishnu followers alwars song the poems about God Vishnu and the temple. In which nine of them in North India 97 is in South India , remaining 2 are believed to be in space namely  thiruparkadal, thiruvaikundam. 108 Divya Desam Namavali is a song sung for the 108 Divya Desam temple places.

Read also :12 ஜோதிர்லிங்க நாமாவளி

What is Namavali?/நாமாவளி என்றால் என்ன?

நாமாவளி என்பது ஒரு பெயர்ச்சொல் ஆகும். நாமாவளி என்பது நாமம் + வளி= (நாமம் நாமகரணம்) பெயர்களின் வரிசை எனப்படும். இலக்கியத்தில் நாமாவளி என்பது பெயர்களை போற்றி பாடுவதாகும், தெய்வங்களுக்கும் ஊர்களுக்கும் நாமாவளி உள்ளன.

108 divya desam namavali in tamil pdf

Download Now

108 திவ்யதேச நாமாவளி தமிழில்
108 திவ்யதேச நாமாவளி


1. 
ஸ்ரீ ரங்கம்  

ஸ்ரீ ரங்கநாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீரங்கநாத பரப்ரஹ்மணே நம :  

2. றையூர்  

ஸ்ரீ கமலவல்லீ வாஸலமி நாயக் மேத  

ஸ்ரீ ஸுந்தரவராய பரப்ரஹ்மணே நம :  

3. உத்தமர் கோவில்  

ஸ்ரீ பூர்ணவல்லீ  நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ புருஷோத்தம பரப்ரஹ்மணே நம :  

4. திருவெள்ளறை  

ஸ்ரீ ரக்தபங்கஜவல்லீ  நாயகீ மேத  

ஸ்ரீ புண்டரீகாக்ஷ பரப்ரஹ்மணே நம : 

5. அன்பில்  

ஸ்ரீ ஸௌந்தர்யவல்லீ நாகீ  ஸமேத  

ஸ்ரீஸுந்தரமூர்த்தியே  பூர்ணாய பரப்ரஹ்மணே நம : 

6. கோயிலடி  

ஸ்ரீ இந்த்ரவல்லீ  நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ அப்பால ரங்கநாத ஆபூப  

கடஸ்பர்சி ஹஸ்தாய அதிரஸாபூப கடவத் பரப்ரஹ்மணே நம : 

7. கண்டியூர்  

ஸ்ரீ கமலவல்லநாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ கமலநாத நாம ஸ்ரீஹரசாப விமோசன பரப்ரஹ்மணே நம : 

8. ஆடுதுறை  

ஸ்ரீ பத்மாஸநீ  நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீஜகத்ரக்ஷக பரப்ரஹ்மணே நம :  

9. கபிஸ்தலம்   

ஸ்ரீ ரமாமணிவல்லீ   நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ கஜேந்தரவரத பரப்ரஹ்மணே நம: 

10. புள்ளபூதங்குடி  

ஸ்ரீஹேமாப்ஜ நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ த்ருடதன்வீ ராமபத்ர பரப்ரஹ்மணே நம :  

108 divya desam namavali tamil
108 divya desam namavali tamil 
11. ஆதனூர்  

ஸ்ரீ ரங்கநாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ வர்ஷகாலாதி நாயகீ பரப்ரஹ்மணே நம : 

12. கும்பகோணம்  

ஸ்ரீ கோமளவல்லீ நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ சாரங்கபாணயே அபர்யாம்ருதாய பரப்ரஹ்மணே நம :  

13. ஒப்பிலியப்பன்  

ஸ்ரீ பூதேவீ நாயகீ ஸமேத  

லவணவர்ஜித ஸ்ரீநிவாஸ பரப்ரஹ்மணே நம :  

14. நாச்சியார் கோவில்  

ஸ்ரீ வஞ்ஜுளவல்லீ  நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாஸ பரப்ரஹ்மணே நம :  

15. திருச்சேறை  

ஸ்ரீஸாரநாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீஸாரநாத பரப்ரஹ்மணே நம :  

16. திருகண்ணமங்கை  

ஸ்ரீ அபிஷேகவல்லி நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ பக்தவதால பரப்ரஹ்மணே நம : 

17. திருகண்ணபுரம்  

ஸ்ரீகண்ணபுர நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ சௌரிராஜ பரப்ரஹ்மணே நம :  

18 . திருகண்ணங்குடி  

ஸ்ரீலோகநாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீலோகநாத பரப்ரஹ்மணே நம :  

19. நாகப்பட்டினம்  

ஸ்ரீ ஸௌந்தர்யவல்லீ நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ நீலமேக பரப்ரஹ்மணே நம :  

20. தஞ்சை மணிக்கோவில்  

ஸ்ரீரக்தபங்கஜவல்லீ நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ நீலமேக பரப்ரஹ்மணே நம :  

ஸ்ரீ அம்புஜவல்லீ நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ மணிபர்வத பரப்ரஹ்மணே நம :  

ஸ்ரீதஞ்சா நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ நரஸிம்ஹ பரப்ரஹ்மணே நம : 

21. திருநந்திபுரம் குடந்தை  
ஸ்ரீ செம்பகவல் நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீஜகந்நாத பரப்ரஹ்மணே நம :  

22. வெள்ளியங்குடி  

ஸ்ரீமரகதவல்லீ நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீசரிங்காரஸந்தர தநுஷ்பாணி ராமாய பரப்ரஹ்மணே நம : 

23. தேரழுந்தூர்  

ஸ்ரீ ரக்த பங்கஜவல்லி நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீதேவாதிராஜ பரப்ரஹ்மணே நம : 

24. சிறுபுலியூர்  

ஸ்ரீ தயா நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீக்ருபாஸமுத்ர பரப்ரஹ்மணே நம :  

25. தலைச்சங்காடு  

ஸ்ரீ சிரஸ் சங்க நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ சந்த்ரசாபஹர பரப்ரஹ்மணே நம :  

26. திருவிழந்தூர்  

ஸ்ரீ பரிமளரங்க நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ பரிமளரங்கநாத பரப்ரஹ்மணே நம :  

27. திருக்காவனம்பாடி  

ஸ்ரீ பங்கஜவல்லீ நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ கோபாலக்ருஷ்ண பரப்ரஹ்மணே நம  

28. சீர்காழி  

ஸ்ரீலோக நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீலோகநாத த்ரிவிக்ரம பரப்ரஹ்மணே நம : 

29. திருநாங்கூர்  

ஸ்ரீ அம்ருதகடவல்லீ நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ கடகேலி நர்த்தநாய பரப்ரஹ்மணே நம :  

30. திருவெண்புருடோத்தம்  

ஸ்ரீ புருஷோத்தம நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ புருஷோத்தம பரப்ரஹ்மணே நம :  

31 . செம்பொன்செய் கோவில்  

ஸ்ரீஸ்வேத புஷ்பவல்லி நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீஹேமரங்கநாத பரப்ரஹ்மணே நம : 

 32. சீர்காழி  

ஸ்ரீ புண்டரீகவல்லீ நாயகி ஸமேத  

ஸ்ரீ சாச்வத தீபாய நாராயண பரப்ரஹ்மணே நம :  

33 . வைகுந்தவிலணகரம்  

ஸ்ரீவைகுண்டவல்லீ நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீவைகுண்டநாத பரப்ரஹ்மணே நம :  

34. திருவாலி , திருநகரி  

ஸ்ரீ அம்ருதகடவல்லீ நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ கேதாரபதிவராய பரப்ரஹ்மணே நம :  

35. சீர்காழி  

ஸ்ரீ ஸமுத்ரநாய நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ தேவநாயக பரப்ரஹ்மணே நம :  

36. தெற்றியம்பலம் சீர்காழி  

ஸ்ரீ ரக்தபங்கஜவல்லி நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீலஷ்மீரங்க பரப்ரஹ்மணே நம :  

37.  குமணிகூடம்  

ஸ்ரீ ஸ்ரீ , பூ நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ வரதராஜ பரப்ரஹ்மணே நம :  

38. திருவெள்ளக்குளம்  

ஸ்ரீ பத்மாவதீ நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாஸ பரப்ரஹ்மணே நம :  

39. திருபார்த்தன்பள்ளி  

ஸ்ரீ கமல நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ பார்த்தஸாரதிரூப ஸ்ரீகமலாபதயே பரப்ரஹ்மணே நம :  

40. சிதம்பரம்  

ஸ்ரீ புண்டரீகவல்லீ நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ கோவிந்தராஜ பரப்ரஹ்மணே நம : 

41. திருஹீந்தரபுரம்  

ஸ்ரீ ஹேமாப்ஜவல்லீ நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ தேவநாயக பரப்ரஹ்மணே நம :  

42. திருகோவிலூர்  

ஸ்ரீ புஷ்பவல்லி நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீத்ரிவிக்ரம பரப்ரஹ்மணே நம :  

43. திருக்கச்சி காஞ்சி  

ஸ்ரீ மஹாதேவீ நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ தேவாதிராஜ பரப்ரஹ்மணே நம : 

44. அஷ்டபுயகரம் காஞ்சி  

ஸ்ரீ பத்மாஸநீ நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ கஜேந்த்ரவாத பரப்ரஹ்மணே நம : 

45. திருதண்கா காஞ்சி  

ஸ்ரீ மரகதவல்லி நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ தீபப்ரகாச பரப்ரஹ்மணே நம :  

46. திருவேனாக்கை காஞ்சி  

ஸ்ரீ அம்ருதவல்லி நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீஸூந்ரயோகந்ருஸிம்ஹ பரப்ரஹ்மணே நம :  

47. திருநீரகம் காஞ்சி  

ஸ்ரீபூவல்லி நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீஜகதீச்வர பரப்ரஹ்மணே நம : 

48. திருப்பாடகம் காஞ்சி  

ஸ்ரீருக்மணி ஸத்யபாமா நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ பாண்டவதூத பரப்ரஹ்மணே நம : 

 49. திருநிலா திங்கள் காஞ்சி  

ஸ்ரீ சந்திரசூடாவல்லீ நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ சந்த்ரசூட பரப்ரஹ்மணே நம :  

50. திருஊரகம் காஞ்சி  

ஸ்ரீஅமுதவல்லீ நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீத்ரவிக்ரம பரப்ரஹ்மணே நம :  

51. திருவெஃகா காஞ்சி  

ஸ்ரீ கோமளவல்லீ நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீயதோக்தகாரி பரப்ரஹ்மனே நம :  

52. திருகாரகம் காஞ்சி  

ஸ்ரீபத்மாமணி நாயகீ ஸமேத  

ஸ்ரீ கருணாகர பரப்ரஹ்மணே நம :  

53. திருகார்வானம் காஞ்சி  

ஸ்ரீ கமலவல்லி